Ogłoszenie, którego szukasz jest nieaktywne.

Inne

  • Województwo lubelskie
  • Miejscowość Lubartów

Opis:

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „W PEŁNI aktywni” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0011/17 DO PROJEKTU ZAPRASZAMY: Grupa docelowa: Osoby w wieku powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami (w tym min. 22 Kobiety) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez zatrudnienia zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego. W projekcie weźmie udział 36 osób w tym: • min. 20% osób bezrobotnych, tj. 8 osób (należących wyłącznie do III profilu), • min. 10% osób o niskich kwalifikacjach, tj. 4 osoby, • min. 50% Uczestników Projektu, tj. 18 osób to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zadania dla Uczestników Projektu: 1. Diagnoza potrzeb uczestników połączona z przygotowaniem ścieżki reintegracji 2. Poradnictwo prawne 3. Poradnictwo psychologiczne 4. Pośrednictwo pracy 5. Szkolenia zawodowe 6. Warsztaty sportowe 7. Staże zawodowe Uczestnikom zapewniamy • stypendium szkoleniowe • stypendium stażowe • możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych • wykwalifikowaną kadrę trenerów • bezpłatne materiały szkoleniowe • zwrot kosztów dojazdu dla UP na wszystkie formy wsparcia (szkolenia, zajęcia, staż) • catering Dofinansowanie projektu z UE: 547 128,51 PLN Zapraszamy do kontaktu: telefon: 502 920 178 mail: wpelniaktywni@mcdk.info.pl http://mcdk.info.pl/projekty/w-pelni-aktywni/

Ciekawe oferty z tego działu:
Prace ziemne, Usługi koparko- ładowarką
Oferujemy kompleksowe usługi koparkami, koparko-ładowarkami tj.: - przygotowanie placu budowy, - wykopy, - niwelacje, - wykopy pod wod-kan, - korytowanie pod drogi, parkingi, chodniki, - załadunek i...
Zobacz także >>
Porady ekspertów - zobacz artykuły
Obietnica słodkiego życia
Obietnica słodkiego życia
Gdy pojawia się na sali, oczy wszystkich gości kierują się ku niemu, zadziwia wyglądem, wabi dekoracją, cieszy podniebienie. Wprowadzenie tortu jest jedną z największych atrakcji weselnych....

Proszę czekać - ładowanie treści...